Rusreformutvalgets utredning er nå sendt på høring med høringsfrist 2. april 2020, se regjeringens nettsider:

Høring – Rusreform – fra straff til hjelp

 

Overrekkelsen av Rusreformutvalgets utredning kan ses på regjeringens nett-tv:

Fremleggelse av Rusreformutvalgets utredning