Konferansen er nå fulltegnet og stengt for påmelding

Påmeldte vil få en e-post med bekreftelse i løpet av kort tid

Konferanse om barn og unge i Rusreformen – Oslo 27 mai 2019

 

Oslo kongressenter – Folkets hus, Youngs gate 21

Rusreformutvalget arrangerer en konferanse der barn og unge er tema. Hensikten med konferansen er å adresse uroen og bekymringene mange har når det handler om mulige konsekvenser av rusreformen overfor barn og unge. Vi ønsker se på om denne uroen har noe forskningsmessig belegg og samtidig se på hva samfunnet bør og kan gjøre for forebygge uheldige konsekvenser reformen kan ha, for eksempel når det kommer til holdninger og bruk av illegale rusmidler.

Program: Barn og unge i rusreformen

08:00–08:45 Registrering.

08:45–09:00 Velkommen.

09:00–09:15 Åpning ved helseminister Bent Høie.

09:1511:30 Om narkotikabruk, regulering og signaleffekt – hva sier forskningen?

Hvem bruker – og hvem straffes for bruk av illegale stoffer?  Willy Pedersen, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Rusmiddelbruk i ungdomsbefolkningen – prevalens og utviklingstrender. Anne Line Bretteville-Jensen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet.

Sender en rusreform farlige signaler til ungdom – Vil bruken øke og hva blir i så fall konsekvensene? Ole Røgeberg, seniorforsker, Frischsenteret.

11:30 Lunsj

12:20–13:20 Om straff og alternative straffereaksjoner som samfunnets reaksjon på bruk av narkotika

Samfunnets reaksjoner overfor barn og unge som bruker rusmidler – særlig om strafferettspleien. Ingun Fornes, postdoktor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen og forsker, Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Variasjoner i bruk av Ruskontrakt/ungdomskontrakt – funn fra egen gjennomført undersøkelse fra ulike politidistrikt. Jan Erik Bresil, politioverbetjent, Oslo politidistrikt.

13:20 Pause

13:40–15:20 Om forebygging av narkotikabruk og behandling av rusmiddelproblematikk hos barn og unge

«Flinkiser og dropouts» – Rusmiddeltesting som forebyggende metode i barne- og ungdomsarbeid. Yvonne Larsen, nestleder, Kompetansesenter rus (KoRus) – Oslo.

Hva vet vi om tiltak som virker i arbeidet med ungdom? Terje Ogden, seniorforsker, Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) og professor II, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hva vet vi om ungdom i risikosonen for rusbruk og rusproblematikk? Aktuelle forebyggende innsatser. Ove Heradstveit, psykologspesialist og forsker, RKBU Vest.

15:20 Pause

15:30–16:30 Hva er ungdommers og ungdomsorganisasjoners forventninger til rusreformen?

Paneldebatt med:

Martine Kihle Dalsrud, rådgiver Barn av Rusmisbrukere (BAR)

Simen Tomren Grip, leder, Tryggere ungdom

Emil Røys Reite, nestleder, Elevorganisasjonen

Joachim Allan Ruud Nymann, erfaringskonsulent, Ung Arena Oslo Vest

Ido Ali, styreleder, Ungdom mot narkotika

Ahmed Gurey Shidane, erfaringskonsulent, Uteseksjonen, Oslo

16:30–16:45 Avsluttende betraktninger ved Jan Gunnar Skoftedalen, leder av Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon

 

Konferansen er nå stengt for påmelding

Invitasjon til høringsmøter

Høringsmøter vil bli avholdt på følgende datoer og steder:

13. november 2018 – Oslo

Sted: Velferdsetatens Kurs- og kompetansesenter, Storgaten 51

Fulltegnet

9. januar 2019 – Stavanger

Påmelding innen: 21. desember 2018

Sted: Statens hus, Lagårdsveien 44, Stavanger

14. februar 2019 – Bergen

Påmelding innen: 15. januar 2019

Sted: Bergen kommune, Kaigaten 4, 1 et. (Rom 134 Ytrebygda)

13. mars 2019 – Trondheim

Påmelding innen: 28. februar 2019

Sted: Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital (Nidaros i bygg B)

10. april 2019 – Tromsø

Påmelding innen: 31. mars

Sted: Scandic Ishavshotel, Fredrik Langes gate 2 Tromsø (Rusreformutvalget)

Om høringsmøtene

Det er utvalgets mandat som er utgangspunktet for høringsmøtet, men du velger selv hvilke forhold eller problemstillinger ved rusreformen du ønsker å gi innspill til. Det understrekes at utvalget ikke har anledning til å motta innspill som omfatter sensitive personopplysninger.

Praktisk informasjon

Det er  anledning til å overvære høringsmøtet utover eget innlegg, og vi ber om at den/de som skal holde innlegg møter minst 15 minutter før innlegget skal holdes.

Det gis anledning til inntil 10 minutters muntlig innlegg. Rusreformutvalget ønsker at innlegget også avgis skriftlig, men dette er ikke et krav for å holde innlegg på høringsmøte.

Uavhengig av deltagelse på høringsmøtene er det anledning til å avgi skriftlige innspill til utvalget.

Skriftlige innspill kan sendes via innspillskjema på denne nettsiden, eller til Rusreformutvalget, Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.