Invitasjon til høringsmøter

Høringsmøter vil bli avholdt på følgende datoer og steder:

13. november 2018 – Oslo

Sted: Velferdsetatens Kurs- og kompetansesenter, Storgaten 51

Fulltegnet

9. januar 2019 – Stavanger

Påmelding innen: 21. desember 2018

14. februar 2019 – Bergen

Påmelding innen: 15. januar 2019

13. mars 2019 – Trondheim

Påmelding innen: 28. februar 2019

10. april 2019 – Tromsø

Påmelding innen: 31. mars

Nærmere informasjon om sted for de øvrige høringsmøtene vil fortløpende legges ut på denne siden.

Det er utvalgets mandat som er utgangspunktet for høringsmøtet, men du velger selv hvilke forhold eller problemstillinger ved rusreformen du ønsker å gi innspill til. Det understrekes at utvalget ikke har anledning til å motta innspill som omfatter sensitive personopplysninger.

Praktisk informasjon

Påmelding til høringsmøte gjøres via kontaktskjema på denne nettsiden

Husk å oppgi på  hvilket møte du ønsker å gi ditt innspill.  

Ved påmeldingen vil du få tildelt et tidspunkt mellom kl. 10.00 og 18.00 for når innlegget skal holdes. Det vil ikke være anledning til å overvære høringsmøtet utover eget innlegg, og vi ber om at den som skal holde innlegg møter minst 15 minutter før innlegget skal holdes.

Det gis anledning til inntil 10 minutters muntlig innlegg. Rusreformutvalget ønsker at innlegget også avgis skriftlig, men dette er ikke et krav for å holde innlegg på høringsmøte.

Uavhengig av deltagelse på høringsmøtene er det anledning til å avgi skriftlige innspill til utvalget.

Innspill kan sendes via innspillskjema på denne nettsiden, eller til Rusreformutvalget, Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.