Innspill fra Børge Erdal, Uteseksjonen, Oslo kommune

53 innspill til Rusreformutvalget i perioden 18 november til 30 desember 2019

Innspill fra Dragana

Innspill fra anonym 13

Innspill fra anonym 12

Innspill fra Anonym 11

Innspill fra Anonym 10

Innspill fra Anonym 10.1

Innspill fra Anonym 9

Innspill fra Anonym 8

Innspill fra Anonym 7

Innspill fra Anonym 6

Innspill fra Anonym 5

Innspill fra Anonym 4

Innspill fra ALARM

Innspill fra Anonym 2

Innspill fra Anonym 3

Innspill fra Universitetssykehuset i Nord Norge HF Høringsmøte 10.04.19

Innspill fra kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Innspill fra NKROP

Innspill fra FTR Trøndelag Høringsmøte 13.03.19

Innspill fa RIO Høringsmøte 13.03.19

innspill fra folkeaksjonen LUHM

Innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag Høringsmøte 13.03.19

Innspill fra Pasient- og brukerombudet i Oslo

Innspill fra Politiets fellesforbund

Innspill fra P. Paulsen

Innspill fra R. Stokke, Rogaland A-senter

Innspill fra R. S. Larsen

Innspill fra Sekretariatet for konfliktrådene

Innspill fra Statens Helsetilsyn

Innspill fra diverse – Key recommendations for drug policy makers

Innspill fra Tryggere Ungdom Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra Ungdom mot narkotika

Innspill fra Tolldirektoratet

Innspill fra Stiftelsen Kraft Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra Stiftelsen Golden Colombia

Innspill fra Stavanger kommune Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra SLT koordinatorer nasjonalt

Innspill fra samarbeidsforum for Norske Kollektiv

Innspill fra proLAR

Innspill fra Anonym statsviter – flere innspill

Innspill fra Helsedirektoratet

Innspill fra H. Lobben-Seth

innspill fra Ivareta

Innspill fra Juvente

Innspill fra KoRus vest (Silje Lill Ramstad)

Innspill fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP-Rogaland)

Innspill fra IOGT i Norge

Innspill fra A.R Hansen

Innspill fra ACTIS

Innspill fra Advokatforeningen

Innspill fra AKAN

Innspill fra Anonym

Innspill fra AROD 01

Innspill fra AROD 02

Innspill fra AROD Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra Bergen kommune Ruspolitisk råd

Innspill fra Blå Kors Lade Høringsmøte Trondheim 13.03.2019

Innspill fra Blå Kors

Innspill fra Det Hvite Bånd

Innspill fra Det nytter, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra DNT – Edru Livsstil

Innspill fra E. C. Brenger (AROD)

Innspill fra EmmaSofia Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra Fagforbundet Høringsmøtet 13.11.18

Innspill fra Fellesorganisasjonen

Innspill fra Forbundet mot Rusgift

Innspill fra Forsvaret

Innspill fra Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN) Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra Graveteamet

Innspill fra Graveteamet – flere innspill

Innspill fra Helse Stavanger (SUS) HF

Innspill fra LEAP Scandinavia Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra M. Haug

Innspill fra M. Fagerheim Høringsmøte 14 februar 2019

Innspill fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Innspill fra NNPF

Innspill fra Normal Norge, rapport Høringsmøte 13.11.18

Innspill fra Norsk sykepleierforbund

Innspill fra Oslo kommune

Innspill fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk Høringsmøte 13.11.18