Vi vil gjennomgå alle innspill vi mottar, men har ikke anledning til å besvare – herunder bekrefte mottak av – alle enkeltinnspill. Vi gjør oppmerksom på at de vanlige reglene for offentlighet i forvaltningen gjelder for de skriftlige innspill utvalget mottar – innspill er altså som den klare hovedregel åpne for innsyn fra allmennheten.

På bakgrunn av den store interessen for rusreformen vil utvalget publisere innspill vi har mottatt på denne siden: Innspill til Rusreformutvalget

Utvalget vil ikke gjennomgå eller behandle henvendelser som gjelder konkrete straffesaker eller behandlingshistorikk i helsevesenet. Innspill som inneholder sensitive personopplysninger vil ikke bli gjennomgått. Dersom du ønsker å bruke et enkelttilfelle for å eksemplifisere innspillet til rusreformutvalgets arbeid, bør enkelttilfellet anonymiseres.