Rusreformutvalget gjør oppmerksom på at de vanlige reglene for offentlighet i forvaltningen gjelder for de skriftlige innspill utvalget mottar – innspill er altså som den klare hovedregel åpne for innsyn fra allmennheten.

På bakgrunn av den store interessen for rusreformen er innspill til utvalget publisert på denne siden: Innspill til Rusreformutvalget