Utvalgsleder:

 • Runar Torgersen. Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Oslo

Medlemmer:

 • Henriette Sinding Aasen. Professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Bergen
 • Moses Deyegbe Kuvoame. Førsteamanuensis ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge. Ski
 • Mona Michalsen. Ruskonsulent i Søgne kommune. Kristiansand
 • Anne Helene Fraas Tveit. Seksjonsleder ved ruspoliklinikken, Lovisenberg Diakonale sykehus. Oslo
 • Trine Funder Amundal. Spesialist i rusmedisin ved St. Olavs Hospital HF. Trondheim
 • Sverre Martin Nesvåg. Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Stavanger Universitetssjukehus HF. Sandnes
 • Kenneth Arctander Johansen. Informasjonsansvarlig i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Oslo
 • Wibecke Årst. Styreleder i MARBORG. Tromsø
 • Rune Solberg Swahn. Politiinspektør ved seksjon for etterretning og forebygging, Politidirektoratet. Ås

Sekretariat:

 • Tore Sørensen. Seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Sekretariatsleder. Nannestad
 • Alf Butenschøn Skre. Riksadvokatfullmektig ved Riksadvokatembetet. Oslo
 • Ingrid Rindal Lundeberg. Seniorforsker ved UNI Research Rokkansenteret. Oslo